Archive for Grudzień, 2012

Jak motywować pracowników do lepszej pracy

Każdy na pewno pracodawca chciałby mieć tylko takich pracowników, którzy będą bardzo wydajnie pracować, będą wiązać swoją przyszłość z przyszłością firmy, gdzie pracują, są lojalni wobec pracodawcy i starają się pogłębiać i ugruntowywać swoją wiedzę fachową. Jednak nie każdemu dane jest znaleźć takich pracowników, rzec by się chciało – idealnych. Wielu najlepszych fachowców i solidnych pracowników wyjechało z naszego kraju po otwarciu rynków pracy w krajach Unii Europejskiej i nie wrócili. Tym bardziej pracodawca powinien szanować tych dobrych pracowników i pokazywać im, jak są cenni dla firmy i jak bardzo zależy pracodawcy na tych waśnie ludziach. Niestety w wielu firmach polityka kadrowa pozostawia wiele do życzenia, często osoby decydujące o tych sprawach uważają, że w dobie coraz większego bezrobocia i tak przyjdą do firmy kolejni pracownicy, nawet będą pracować za najniższą stawkę krajową, na umowach zwanych śmieciowymi, czyli umowach o dzieło i umowach-zleceniach. Taka polityka na dłuższy okres czasu jednak nie przyniesie nic dobrego firmie, bo ci pracownicy, którzy chcieliby związać się na dłużej z firmą i wydajnie pracują, odchodzą, jeśli nie poczują się docenieni i nie będą odpowiednio wynagradzani. Na ich miejsce przyjdą inni, niekoniecznie lepsi, którzy nie widząc zachęty do dobrej pracy nie będą starać się i również z czasem odejdą.

Jak zdobyć środki na założenie własnego biznesu

Założenie swojej firmy na pewno nie należy do rzeczy prostych, bo przecież nie chodzi o sam fakt założenia działalności gospodarczej, lecz takie prowadzenie firmy, by osiągnęła ona sukces, zaś właściciel osiągał całkiem przyzwoite dochody i miłe perspektywy rozwoju firmy. Często główna przeszkodą, utrudniającą założenie firmy, jest brak odpowiednich funduszy – tym bardziej jest to bolesne, jeśli mamy na przykład dobry pomysł na biznes, znaleźliśmy pewną niszę na rynku, a wszystko rozbija się o brak funduszy. W dzisiejszych czasach kryzysu i spowolnienia gospodarczego trudno jest znaleźć inwestora strategicznego, czyli osobę lub podmiot gospodarczy, który zechciałby zainwestować w nasz pomysł. Jeśli jesteśmy osobą bezrobotną i co najmniej przez okres sześciu miesięcy jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni, możemy starać się o dofinansowanie z urzędu pracy, aczkolwiek warunkiem niezbędnym uzyskania takiego wsparcia finansowego jest to, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy nie prowadziliśmy pozarolniczej działalności gospodarczej. Można też starać się o wsparcie ze środków unijnych, można w ten sposób otrzymać wsparcie w wysokości do 40 tysięcy złotych, jeżeli będziemy mieli dobry projekt i biznesplan. W ostateczności pozostaje skorzystanie z kredytu bankowego, udzielanego powstającym firmom na start.

Korelacja między płacą a wydajnością pracy

Każda firma, która zatrudnia kolejnych pracowników, ma takie założenia, by ci pracownicy stali się wkrótce fachowcami w swojej dziedzinie, by pracowali solidnie, wydajnie, nie opuszczali swojego miejsca pracy zaraz po odbytym przeszkoleniu, co się niestety często zdarza. Mają miejsce też takie przypadki, że pracownik po wstępnym szkoleniu i przepracowaniu kilku miesięcy, gdy nabędzie pewne umiejętności, porzuca swoje miejsce pracy i wyjeżdża do pracy za granicę, wykorzystując zdobyte w kraju doświadczenie. Dlatego ważna polityka każdej poważnej formy powinno być takie traktowanie swoich pracowników, stosowanie takich mechanizmów, by nie szukali oni innej pracy, a byli coraz bardziej związani z danym pracodawcą. Taki system przywiązania pracownika do firmy można zbudować, opierając się na kilku podstawowych czynnikach. Jednym z nich jest premiowanie pracowników z uwagi na osiągane przez nich wyniki, czyli wydajność pracy. Mogą to być premie, nagrody pieniężne, wyjazdy na wczasy rodzinne czy też po prostu wyższa stawka za godzinę pracy. To na pewno zmotywuje pracownika do jeszcze bardziej wydajnej pracy i wzmożonego wysiłku, w nadziei na następne profity. Drugi czynnik to premiowanie stażu pracy danego pracownika w firmie – jeżeli pracownik widzi, że wraz ze wzrostem stażu pracy w firmie zyskuje czy to wyższą stawkę godzinową, czy to awans na bardziej odpowiedzialne i lepiej płatne stanowisko, również ma to działanie motywujące, by związać się na dłużej z firmą, zwłaszcza w sytuacji, kiedy prowadzi ona tego rodzaju politykę już przez dłuższy okres czasu, więc młodzi pracownicy widzą na przykładach starszych kolegów dany mechanizm.

Gdzie szukać wartościowych pracowników

W naszym kraju panuje obecnie relatywnie duże bezrobocie, bowiem zbliża się ten wskaźnik do 14 procent – w tym względzie jednak odbiegamy niewiele od średniej europejskiej, w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem, jak Grecja czy Hiszpania, wskaźnik bezrobocia sięga już 25 procent. Jednak wielu pracodawców wciąż narzeka, że trudno znaleźć jest ludzi do pracy z odpowiednim poziomem doświadczenia, w określonych zawodach, a jednocześnie takich, którzy okazali by się bardzo solidnymi pracownikami. Tak więc nawet przy stosunkowo dużym bezrobociu trudno jest znaleźć dobrego, wydajnego pracownika, zwłaszcza takiego, który po okresie przeszkolenia pozostanie w firmie, co jest najbardziej pożądanym procesem. W naszym kraju powstaje coraz więcej agencji pracy, które rekrutują pracowników dla konkretnych przedsiębiorców, którzy z kolei zagaszają zapotrzebowanie na określoną ilość danych pracowników. Jest to dobry kurs, ponieważ firmie na przykład produkcyjnej odchodzi kłopotliwe czasem, wymagające wiedzy fachowej poszukiwanie pracowników, zajmuje się tym wyspecjalizowana w tego typu działaniach agencja pracy, dysponująca odpowiednimi fachowcami od naboru, posiadająca wykupione reklamy na portalach internetowych. Tego rodzaju agencje działają głównie w dużych miastach, aczkolwiek ich zasięg działania nie ogranicza się tylko do regionalnych poszukiwań pracowników.

Dobrana kadra a wyniki przedsiębiorstwa

Właściciel każdej firmy stara się tak ją prowadzić, aby osiągać jak najlepsze zyski, inwestować w nowe technologie, rozwijać firmę i zapewnić jej optymalne wykorzystanie istniejących na rynku warunków. Tym jest to cenniejsze w czasach kryzysu czy też spowolnienia gospodarczego, których jesteśmy świadkami nie tylko w Europie, ale praktycznie w większości krajach świata. W dużej mierze, a może nawet w największej dobre wyniki firmy to nie tylko sprzyjająca koniunktura na jej wyroby, ale też kadra zarówno zarządzająca firma, jak też i pracownicy na niższych stanowiskach. Wszystko musi się ze sobą znakomicie zazębiać, aby firma była w stanie rozwijać się dobrze i wciąż poprawiać swoje wyniki finansowe. Jednak kadra zarządzająca ma decydujące znaczenie w tej kwestii, bo przecież dobór odpowiednich pracowników na poszczególne stanowiska nie dokonuje się sam, lecz to właśnie menedżerowie czy dyrektorzy decydują, które osoby zatrudnić, z jakimi kwalifikacjami, z jakim doświadczeniem w danym zawodzie. Kolejny etap to odpowiednie przeszkolenie pracowników, wdrożenie ich w procedury firmy, a następnie nadzorowanie ich pracy i konsekwencja w działaniu. Ta konsekwencja polega miedzy innymi na systemie odpowiednio profilowanych zarówno zachęt do lepszego wykonywania pracy, jak i systemu kar – aczkolwiek bardziej motywująco na pracownika działa nagroda niż kara.

Własny biznes a współpraca z biurem rachunkowym

Założenie własnego biznesu to kusząca propozycja dla wielu z nas, wspaniale jest pozbyć się szefa, niekoniecznie kochanego i samodzielnie decydować, ile pracujemy, w jakich godzinach, jakie będą kierunki rozwoju i dynamika naszej firmy i wiele innych czynników. Na pewno posiadanie własnego przedsiębiorstwa, nawet tego najmniejszego, a więc jednoosobowego, będzie niosło ze sobą konieczność dokonywania wielu czynności, których nie musieliśmy wykonywać jako pracownik na etacie. Jedną z takich czynności będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych, regulowanie odpowiednich płatności na ZUS oraz samodzielne rozliczanie się z podatku. Nie każdy z nas jest zawodowym księgowym, natomiast poruszanie się w gąszczu przepisów finansowych, w dodatku często zmieniającym się, jest nie lada wyzwaniem. Dlatego też warto jest już na początku swojej działalności gospodarczej wybrać sobie dobre biuro rachunkowe, aby zlecić prowadzenie wszelkiego rodzaju ksiąg rachunkowych, jak też prowadzenie rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym. Taka sytuacja zapewni nam po pierwsze komfort nie zawracania sobie głowy rzeczami, na których zapewne nie do końca się znamy, będziemy mieli więcej czasu na załatwianie spraw związanych sensu stricte z prowadzeniem firmy, a ponadto będziemy spali spokojniej, że przez błąd w rachunkach nie narazimy się organom kontrolnym naszego państwa.

Co to są umowy śmieciowe

W ostatnich latach toczy się w naszym kraju dość ostry spór, dotyczący umów o pracę, a więc różnych form zatrudnienia, stosowanych wobec pracowników, głównie dotyczy to firm prywatnych. Z jednej strony sporu występują głównie związki zawodowe, które zarzucają pracodawcom, że wykorzystując bezrobocie na rynku pracy, stosują coraz częściej tak zwane umowy śmieciowe, a więc zamiast zatrudniać pracowników na umowy o pracę, gdzie mają oni wszelkie świadczenia pracownicze, stosują właśnie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, które nie zapewniają odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, w efekcie pracownicy nie będą mieli świadczeń emerytalnych. Z kolei stanowisko pracodawców jest takie, że w czasie kryzysu trudno jest zatrudniać pracowników (wszystkich) na umowy o pracę, co wiąże się z dużymi kosztami pracy, a ich po prostu na to nie stać w obecnej sytuacji ekonomicznej. Pracodawcy argumentują tez, że zatrudnianie właśnie w formie elastycznych umów (nie lubią określenie umowy śmieciowe) pozwala na utrzymanie dotychczasowych etatów, bowiem zmiana formy zatrudnienia spowodowałaby ewidentnie zwolnienie części pracowników w ramach redukcji zatrudnienia. Związki zawodowe apelują do rządu, by wymusił na pracodawcach za pomocą odpowiednich przepisów zakaz stosowania umów śmieciowych, jednak jak na razie rząd jest nieugięty i daje w tym względzie wolna rękę pracodawcom.

Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie

Jeszcze ponad 20 lat temu w naszym kraju, przed przemianami społeczno-gospodarczymi głównym pracodawcą było państwo, obecnie wygląda to zupełnie inaczej – to przedsiębiorcy prywatni są głównym pracodawcą. Kiedyś umowa o pracę była czymś normalnym, naturalnym, bardzo rzadko stosowane były umowy typu zlecenie czy też o dzieło – obecnie te właśnie 2 ostatnie rodzaje umów są dość powszechne, jak szacują analitycy rynku pracy, prawie 30 procent wszystkich umów w Polsce nie są umowami o pracę. Jeśli osoba zatrudniona jest właśnie na taką umowę, zwłaszcza na czas nieokreślony, bardzo trudno jest ją zwolnić, trzeba wykazać szczególne powody, jak na przykład redukcję etatów i likwidację danego stanowiska pracy. Są jednak sytuacje, kiedy pracodawca może zastosować tak zwane zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym – ma to miejsce w sytuacjach, kiedy pracownik rażąco naruszył dyscyplinę pracy. Powodem do zwolnienia pracownika w takim waśnie trybie jest na przykład nie przychodzenie pracownika do pracy, innymi słowy – porzucenie pracy. Innym przykładem może być sytuacja, kiedy pracownik zostanie przyłapany na popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia na szkodę pracodawcy, a więc na przykład kradzież różnych przedmiotów z zakładu pracy. Kolejny przykład to sytuacja, kiedy pracownik zostanie przyłapany, że wykonuje swoje obowiązki służbowe będąc pod wpływem alkoholu.

Czy warto w czasach kryzysu zakładać własny biznes

Czasy kryzysu wiążą się nieodmiennie z sytuacją stagnacji gospodarczej poszczególnych krajów czy nawet recesji, a więc ujemnego wzrostu produktu krajowego brutto. To z kolei wiąże się z mniejszą produkcją, zmniejszeniem się ilości osób korzystających z różnego rodzaju usług, nieuchronne jest też powiększające się bezrobocie, co możemy obecnie obserwować nie tylko w naszym kraju, ale praktycznie w całej Europie. Pracownicy, którzy utracili pracę w wyniku na przykład redukcji zatrudnienia w firmach, z uwagi na mniejsze zamówienia i produkcje, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Powstaje w takim momencie pytanie, czy założenie własnej firmy w czasie właśnie kryzysu gospodarczego i finansowego ma szanse na powodzenie? Jak wskazują analitycy rynku pracy, jest to rzeczywiście trudny czas na założenie firmy, bo przecież ludzie mają coraz mniej pieniędzy, korzystają w mniejszym zakresie z wszelkiego rodzaju usług, a więc małe są szanse na to, że taka nowa na rynku firma zdobędzie rzesze klientów, których trzeba będzie przecież czymś skusić, a więc być o krok przed konkurencją. Dlatego też decydując się na założenie firmy w czasie kryzysu należy starannie przemyśleć taki krok, rozważyć wszystkie za i przeciw, sprawdzić swój biznesplan, jakie daje szanse powodzenia na przetrwanie danego biznesu w trudnych czasach.

Jakie potrącenia z płacy pracownika

Pracownik, który ma zawartą umowę o pracę, zobowiązuje się wykonywać powierzone mu obowiązki solidnie, z pełnym zaangażowaniem, służąc pracodawcy swoją wiedzą i wykonując taką pracę w określonym w umowie wymiarze godzinowym. Z kolei pracodawca zobowiązuje się wypłacać pracownikowi określone wynagrodzenie. Są jednak sytuacje, kiedy pracodawca może potrącać z wynagrodzenia określone kwoty, oczywiście wbrew woli swojego pracownika. Dzieje się tak, kiedy do pracodawcy wpłynie od komornika wniosek o zajęcie wynagrodzenia w określonym wymiarze, taki wniosek poparty jest odpowiednim wyrokiem sądu, zaopatrzonym w klauzule wykonalności. Jeśli wyrok dotyczy zasądzonych alimentów, pracodawca, zgodnie z wytycznymi komornika, może zatrzymać do 50 procent netto wynagrodzenia pracownika, jednak po danym zajęciu nie może pozostać pracownikowi kwota mniejsza niż określone minimum, które zmienia się co kwartał. Jeśli natomiast pracownik brał na przykład kredyt i nie spłaca go, a bank uzyskał klauzulę wykonalności, komornik może zażądać zatrzymania i odprowadzenia przez pracodawcę na wskazane konto komornika do 25 procent wynagrodzenia takiego pracownika. Pracodawca nie może dokonywać potrąceń na przykład za zniszczony przez pracownika sprzęt czy materiały, chyba że zawarta umowa o prace zawiera odpowiednie klauzule dotyczące tego właśnie postępowania.

This theme is designed by