Archive for the ‘Wasna firma’ Category

Jak finansować swoją działalność gospodarczą

Początki prowadzenia firmy bywają trudne. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy borykają się z rozmaitymi przeszkodami, najczęściej natury finansowej. Kłopoty mają także firmy pragnące rozszerzać swoją działalność, ale nieposiadające odpowiednich środków na inwestycje. Przedsiębiorcom przychodzą jednak z pomocą różnego rodzaju programy, projekty i organizacje. Warto starać się o uzyskanie pomocy z różnych źródeł. Pozwoli to nabrać firmie wiatru w żagle. Pomocną dłoń do początkujących przedsiębiorców wyciągają chociażby tzw. inkubatory przedsiębiorczości. Dzięki korzystaniu z ich usług, firma zyskuje do dyspozycji biuro, konto bankowe, pomoc w sprawach prawnych i księgowych oraz dostęp do bogatego pakietu szkoleń z zakresu biznesu. Korzystanie z opieki inkubatora przedsiębiorczości pozwala na skorzystanie z jeszcze jednego udogodnienia. Nie trzeba wtedy płacić zusowskich składek, które są przecież zmorą większości przedsiębiorców. Innego rodzaju pomocy firmom udzielają fundusze pożyczkowe. Można się w nich starać o kredyt dla przedsiębiorstwa na preferencyjnych warunkach. Uzyskane w ten sposób pieniądze mogą zostać przeznaczone na początkowy etap działania firmy i jej dalsze rozwijanie. Warto też zabiegać o pomoc tzw. aniołów biznesu. Są to organizacje lub osoby prywatne udzielające początkującym przedsiębiorcom wsparcia finansowego i porad z zakresu prowadzenia biznesu.

Zakładanie samodzielnej działalności gospodarczej

Wiele osób marzących o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej cofa się przed tym krokiem w obawie, że nie podołają formalnościom. Tymczasem samo założenie firmy nie jest skomplikowana procedurą. Pierwszym krokiem jest wybranie kodów PKD w zależności od rodzaju planowanej działalności. Wyszukiwarka kodów PKD dostępna jest online. Należy wpisać do niej frazę najbardziej zgodną z formą działalności gospodarczej, którą zamierza się prowadzić. Dalsze działanie polega na wyborze odpowiedniej kategorii. Następnie przyszły przedsiębiorca musi zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Stosowny wniosek dostępny jest online. Może on zostać przesłany w formie elektronicznej lub po wydrukowaniu i ręcznym wypełnieniu złożony w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. W ciągu siedmiu dni należy poinformować ZUS o zarejestrowaniu firmy. Ten krok oznacza, że od tej pory przedsiębiorca zostaje zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Dobrowolne jest ubezpieczenie na wypadek choroby. Przy zgłaszaniu siebie jako płatnika ZUS, przedsiębiorca wypełnia dokument ZUS ZFA i składa go wraz z decyzją o numerze NIP i kopią dokumentu potwierdzającego nadanie REGON-u.

Nadużycia pracownicze w firmach

Według statystyk, wszelkiego rodzaju organizacje tracą rocznie ok. 5 proc. swego dochodu z powodu nadużyć pracowników. Są to dane pochodzące z raportu z roku 2012, przygotowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Certyfikowanych Biegłych ds. Przestępstw Gospodarczych. Przeanalizowano w nim dane z 94 krajów. Oszustwa pracownicze zostały w raporcie zdefiniowane jako niezgodne z prawem korzystanie z majątku firmowego lub świadome nadużywanie stanowiska, w taki sposób, by pomnożyć prywatny majątek. Dzięki badaniom odkryto, że większość nadużyć pracowniczych cechuje się działaniem w tajemnicy, niedostatecznym wypełnianiem zobowiązań wobec firmy, kradzieżą części majątku firmowego, pomnożeniem własnych zasobów finansowych. Często zdarza się tak, że przestępstwa popełniają pracownicy będący w zmowie z kolegami z pracy albo z osobami z zewnątrz danej korporacji. Tego typu działanie jest dużo bardziej niebezpieczne dla firmy niż szkodliwa działalność pojedynczego pracownika. Według raportu, zaledwie 20 proc. przypadków pracowniczych nadużyć zostaje wykryta i ujawniona. Z kolei 40 proc. po wykryciu przez zarząd nie jest ujawniana, a pozostała część to przypadki oszustw, które nigdy nie ujrzą światła dziennego z troski o reputację przedsiębiorstwa. W przypadku ujawnienia niektórych nadużyć nadwątlony zostałby wizerunek firmy.

Praca na czas określony

Przedsiębiorca ma możliwość zatrudniania pracowników na różnego rodzaju umowach, w zależności od potrzeb firmy. Rodzajem takiej umowy jest umowa na czas określony. Daje ona pracodawcy możliwość w miarę elastycznego zarządzania kadrą kierowniczą i kształtowania jej w zależności od zapotrzebowania w danym czasie. Zgodnie z tą umową, stosunek pracy ustaje po upływie dokładnie określonego terminu, zapisanego w umowie. Jeśli przedsiębiorca prawidłowo sporządzi umowę, tzn. zawrze w niej odpowiednie punkty, może ona zostać łatwo i bezproblemowo rozwiązana. Każdy rodzaj pracy może być wykonywany w ramach umowy na czas określony. Wynika to z przepisów prawa pracy. Istnieje możliwość zawarcia ustnej umowy, jednak nie jest to zalecane w przypadku ewentualnych roszczeń sądowych. Lepiej zawrzeć ją na piśmie, co daje podstawę do obrony w przypadku konfliktu na linii pracodawca-pracownik. Umowa na czas określony, jak sama nazwa wskazuje, zawierana jest na pewien, precyzyjnie wymieniony, termin. Może ona wygasnąć w zapisanym w umowie dniu lub np. wykonaniu zapisanego w niej zadania. Tego typu umowę pracodawcy zawierają często z pracownikami zastępującymi niedysponowanego pracownika. Po jego powrocie następuje więc wygaśnięcie umowy. Tego typu umowa nie powinna być zawierana na długi czas, gdyż pracodawca może narazić się wówczas na zarzut, że zawarł umowę bezterminową.

Gwarancja de mninimis dla firm

Rząd przygotował projekt programu zakładającego udzielanie gwarancji de minimis firmom przy zaciąganiu kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki tego typu pomocy przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt będzie miało do niego ułatwiony dostęp. Banki chętniej zgodzą się na kredytowanie działalności poświadczone państwową gwarancją, gdyż będą miały pewność, że należność zostanie wypłacona nawet w przypadku bankructwa firmy. Gwarantem bezpieczeństwa jest Skarb Państwa. Pośredniczyć przy tego typu kredytach ma Bank Gospodarstwa Krajowego. Same kredyty będą zaciągane w komercyjnych placówkach. Tego typu gwarancja jest bardzo opłacalna dla banku, gdyż zyskuje on godnego zaufania klienta, któremu może udzielić pożyczki na dobrych zasadach. Kredyt z pomocą państwową może opiewać na kwotę do 200 000 euro. Inne zasady są w przypadku firm z branży transportu drogowego. W tym przypadku wysokość zobowiązania finansowego musi mieścić się w granicach 100 000 euro. Taka pomoc sprawia, że firma pragnąca rozwijać swoją działalność, inwestować, zatrudniać nowych pracowników, otrzymuje bezpieczną i szybką pomoc finansową w postaci kredytu udzielonego na dobrych zasadach. Jest to program opłacalny zarówno z punku widzenia średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, do których jest skierowany, jak i banków udzielających kredytów.

Gwarancja de minimis w kredytach dla firm

Obecne spowolnienie gospodarcze sprawia, że wielu firmom jest coraz trudniej dostać kredyt na prowadzenie działalności czy inwestycje. Taka sytuacja prowadzi do pogarszania warunków rozwoju dla firm, a co za tym idzie ogólnego stanu gospodarki w kraju. Dlatego też rząd przygotował program skierowany do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. Zakłada on pomoc państwa w zabezpieczeniu kredytu przeznaczonego na działalność firmy. Firma, która stara się o kredyt z gwarancją takiego zabezpieczenia, ma zdecydowanie większe szanse na uzyskanie komercyjnego kredytu. Bank bez większych problemów udzieli jej kredytu, ponieważ gwarantem jego spłaty jest Skarb Państwa, który raczej nie zbankrutuje, a przecież takiej pewności nie można mieć w przypadku firmy. Pośrednikiem w udzielaniu tego typu pożyczek jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki jego pośrednictwu przedsiębiorstwo może w miarę szybko i na dobrych zasadach uzyskać kredyt w banku komercyjnym. Gwarancja de minimis oznacza, że w razie gdy firma nie będzie mogła z jakichś przyczyn spłacić zobowiązania, uczyni to za nią Skarb Państwa. Wysokość państwowego zobowiązania to maksymalnie 200 000 euro. W przypadku firm z sektora transportu drogowego wysokość kredytu to maksimum 100 000 euro. Dzięki takiej pomocy przedsiębiorstwo może uzyskać kredyt na dobrych warunkach, o wiele szybciej niż w przypadku pożyczki bez państwowej gwarancji.

Szykują się zmiany w zakładaniu spółek

Niedługo zmienią się sposoby zakładania nowych spółek, gdyż przygotowywany jest projekt ustawy zmieniający dotychczas funkcjonujące zasady. Obecnie istnieje możliwość założenia spółki z o. o. tylko w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę kapitału początkowego w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Zgodnie z nowelizowanym projektem Ministerstwa Sprawiedliwości, który trafił właśnie pod osąd społeczeństwa, spółkę będzie można założyć już za złotówkę. Tym samym pokonana zostanie bariera uniemożliwiająca wielu osobom założenie własnej działalności gospodarczej. Nowy projekt zakłada także możliwość powstawania nowego rodzaju spółek – tzw. bezkapitałowych. Wspólnicy będą mogli w całkowicie samodzielny sposób ustalać wysokość kapitału i udziałów. Niestety, jest też pewna wada tego typu spółek. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, członkowie zarządu będą odpowiadać przed sądem, również majątkiem osobistym, który może zostać wykorzystany do wypłaty ewentualnych odszkodowań. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ma wprowadzić także ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej. Po wejściu w życie ustawy będzie możliwość zarejestrowania przez Internet nie tylko spółki z o.o., ale także jawnej czy komandytowej. Mniejsze będą opłaty za dokonanie tego typu rejestracji. Zmiany mają na celu ułatwienie osobom pragnącym założyć swoją działalność gospodarczą procedur związanych z rejestrowaniem popularnych rodzajów spółek.

Parametry oraz dodatkowe funkcje firmowego internetowego konta pocztowego

Firmowe konto pocztowe powinno mieć odpowiednie parametry oraz wszelkie potrzebne do profesjonalnego kontaktu z klientami oraz współpracownikami funkcje. Przy wyborze firmowego konta (które powinno mieć w domenie nazwę firmy), trzeba zwrócić uwagę na ilość skrzynek, jaka jest oferowana w jego ramach. Jest to liczba osobnych pocztowych kont, które można utworzyć w ramach jednej domeny. Pozwala to na korzystanie przez pracowników z osobnych kont, z przypisanym hasłem i loginem. Można więc utworzyć osobną skrzynkę np. dla pracownika sekretariatu, osobną dla sprzedawcy itd. Dzięki temu zachowana zostanie tajemnica korespondencji. W początkach swojej działalności firma nie potrzebuje bardzo dużej ilości kont pocztowych, dlatego może wybrać hosting z w miarę niską opłatą. Istnieje możliwość późniejszego dokupienia dodatkowych skrzynek, by w przypadku rozwoju firmy można było tworzyć osobne konta np. dla nowych pracowników. E-maile wraz z załącznikami przechowywane są na koncie hostingowym, które działa w ramach tego samego limitu co strona WWW. Trzeba więc zwrócić uwagę na pojemność konta. Ważne są także dodatkowe funkcje, jakie oferuje dostawca hostingu. Mogą to być np. filtr antyspamowy, autoresponder, aliasy poczty czy funkcja catch-all. Tego typu funkcje bardzo się przydają w prowadzeniu firmowej poczty.

Profesjonalny adres e-mailowy dla przedsiębiorstwa

Odpowiednio utworzony adres poczty elektronicznej podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa wśród potencjalnych klientów firmy. Zdecydowanie odradzane jest korzystanie z darmowych serwisów internetowych typu Gmail, Interia, Wp.pl itd. w celu założenia adresu firmowego. Wiele działających na rynku firm praktykuje to, jednak tego typu adres obniża rangę przedsiębiorstwa w oczach klientów, narażając firmę na podejrzenia dotyczące braku profesjonalizmu. Elementem dbania o pozytywny wizerunek firmy jest założenie odpowiedniego adresu poczty elektronicznej, który powinien mieć domenę z nazwą firmy. By założyć taki adres, należy skorzystać z panelu klienta lub zdać się na pomoc pracowników z biura obsługi klienta. Wcześniej trzeba zarejestrować domenę internetową i wykupić hosting. Zanim podejmie się ostateczną decyzję o wyborze firmowego konta pocztowego, trzeba sprawdzić pojemność skrzynki oraz inne funkcje, które mogą okazać się później przydatne. W ten prosty sposób można założyć internetowe konto pocztowe, które w znacznej mierze przyczyni się do polepszenia wizerunku firmy w oczach klientów. Świadczy ono bowiem o pełnym profesjonalizmie i wiarygodności przedsiębiorstwa. Klient, mając do dyspozycji adres e-mailowy z domeną firmową, bez trudu będzie mógł sprawdzić informacje o firmie, zanim skorzysta z jej usług.

Adres e-mail dla firmy

Strona internetowa to wizytówka firmy. Warto więc zadbać o jej jak najbardziej profesjonalne przygotowanie i prowadzenie. Ważną rolę wizerunkową pełni także adres e-mail firmy. Powinien on mieć w domenie nazwę firmy, dzięki czemu podniesie się wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów. Wielu właścicieli przedsiębiorstw popełnia poważny błąd, tworząc firmowe konta e-mailowe na darmowych portalach typu Onet, Interia itd. Takie działanie obniża wartość wizerunkową firmy, świadcząc o braku profesjonalizmu i odpowiedniego podejścia do spraw marketingowych. Adres e-mailowy utworzony w domenie firmowej podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa wśród klientów, gdyż jest on na tyle unikatowy, że nie pozostawia wątpliwości co do nadawcy treści. Tak jest chociażby w przypadku ogłoszeń pracę. Osoba przeglądająca ogłoszenia, widząc adres e-mailowy utworzony w darmowym serwisie typu Onet, WP.pl itd., nie może mieć pewności, kto jest faktycznym nadawcą ogłoszenia. Zdecydowanie bardziej profesjonalnie prezentuje się w ogłoszeniach czy na wizytówkach adres z domeną firmową. Proces zakładania firmowego konta nie jest skomplikowany. W tym celu należy skorzystać z panelu klienta lub poprosić o pomoc w biurze obsługi klienta. By móc to uczynić, konieczne jest zarejestrowanie domeny internetowej i wykupienie hostingu.

This theme is designed by