1

2

3

4

5

 

Błędy przy prowadzeniu firmowej strony internetowej

Własna strona internetowa to niezbędny element prowadzenia dobrze prosperującej działalności gospodarczej. Jednak witryna, która ma być przecież wizytówką firmy , musi być dobrze prowadzona i kontrolowana pod wieloma względami. Jednym z błędów popełnianych przez przedsiębiorców jest samodzielne pozycjonowanie witryny internetowej, gdy nie posiada się ku temu odpowiednich zdolności. Przedsiębiorca nieczujący się na siłach, powinien rozważyć zatrudnienie agencji SEO do pozycjonowania swojej strony. Jeśli istnieje konieczność zoptymalizowania strony internetowej, również lepiej będzie, gdy przygotowaniem wskazówek do tego procesu zajmie się specjalista. Wynika to z tego, że Google aktualizuje swoją wyszukiwarkę setki razy w ciągu roku, więc osoba pozycjonująca strony musi orientować się w najnowszych zmianach. W przypadku chęci wdrożenia nowego serwisu, również lepiej skonsultować się ze specjalistą, niż przeprowadzać to zadanie na własną rękę. Innym błędem jest powielanie takiej samej treści na wielu domenach. Może to doprowadzić do tego, że strony z takimi treściami nie będą się wyświetlały wśród najpopularniejszych wyników Google. Częstym problemem jest także kopiowanie tekstów ze stron konkurencyjnych firm. Tego typu teksty nie są traktowane przez wyszukiwarkę Google jako najwartościowsze.

Strona internetowa firmy

W dzisiejszych czasach każda firma, która chce dobrze prosperować na rynku, powinna mieć stronę internetową. Witryna firmowa musi być jednak dobrze przygotowana i prowadzona, gdyż w przeciwnym razie może raczej pogorszyć wizerunek firmy. Google wciąż udoskonala swój algorytm, stąd takie ważne jest, aby firmowa strona internetowa była dobrze odnajdywana przez tę wyszukiwarkę. Jednym z zaniedbań popełnianych przez przedsiębiorców jest całkowity brak zainteresowania stroną internetową swojej firmy. Szczególną uwagę należy zwrócić na linki do strony. Linki słabej jakości powinny być usuwane, gdyż Google może nałożyć filtr na stronę z takimi odnośnikami. Przedsiębiorstwo zatrudniające agencję SEO powinno zwrócić uwagę, czy strona internetowa firmy jest odpowiednio pozycjonowana. Przedsiębiorca powinien kontrolować najnowsze linki do strony, wykrywane przez Google. Tego typu informacje można znaleźć wśród danych konta serwisu, które są dostępne w Narzędziach dla Webmasterów. Kolejnym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest samodzielne pozycjonowanie strony przy braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W takim przypadku lepiej będzie powierzyć tę rolę specjalistom. Ekspertem SEO nie jest tak łatwo zostać, wbrew informacjom, które pojawiają się na formach internetowych oraz tematycznych blogach.

Głodowa emerytura dla przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny mieć świadomość, że ich emerytura może być bardzo niska. Z wyliczeń zakładających, że działalność gospodarcza to jedyne źródło zarobkowania przedsiębiorcy, a składki płacone są od najniższej podstawy, wynika, iż miesięczna emerytura wyniesie 800 zł. Przedsiębiorcy mają tego świadomość, dlatego też tak popularne wśród nich jest odkładanie dodatkowych funduszy na zabezpieczenie życia na starość. Przedsiębiorcy to na ogół osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, mieszkające w miastach, korzystające z różnych form doradztwa finansowego. Stąd dbałość o stworzenie sobie finansowego zaplecza na wypadek, gdyby państwowa emerytura nie wystarczyła im na zapewnienie sobie godnego życia na starość. Właściciele małych firm są na szczęście na tyle rozsądni, by już teraz zacząć myśleć o swoim uposażeniu emerytalnym. Należą oni do najbardziej zapobiegliwych obywateli, gdyż niemal połowa z nich deklaruje oszczędzanie na przyszłą emeryturę. To pozwoli im się uchronić przed głodowymi stawkami, które należą im się z tytułu opłacania składek w obowiązkowych filarach – I i II. Tak niskie świadczenia emerytalne wypłacane przez ZUS właścicielom małych przedsiębiorstw są wynikiem opłacania małych składek emerytalnych przez tych członków społeczeństwa.

Emerytura z ZUS dla przedsiębiorców

Z przeprowadzonych badań wynika, że znaczna większość właścicieli firm zdaje sobie sprawę, iż ich emerytura z ZUS będzie głodowa. Przeciętnie może ona wynieść zaledwie kilkaset złotych. Stąd taka popularność innych form odkładania na emeryturę, czyli po prostu oszczędzania na własną rękę. Z deklaracji wynika, że dodatkowe pieniądze na starość są odkładane przez niemal połowę przedsiębiorców. Niska emerytura w przypadku właścicieli firm jest wynikiem małych składek, które nie są współmierne do zarobków. Przedsiębiorcy mają tego świadomość, dlatego też w tej grupie, w przeciwieństwie do pozostałej części społeczeństwa, tak popularne jest odkładanie dodatkowych funduszy na emeryturę. Trzeba też zauważyć, że przedsiębiorcy należą do najbardziej zorientowanych w kwestiach finansowych członków społeczeństwa. Są to bowiem z reguły mieszkańcy dużych miast, legitymujący się średnim lub wyższym wykształceniem, w dodatku często korzystający z usług doradców finansowych. Są więc bardziej świadomi konsekwencji, jakie może przynieść w przyszłości niedostateczne zabezpieczenie siebie i rodziny pod względem finansowym. Według badań, przedsiębiorcy są świadomi, że ich przyszła emerytura będzie opiewać na kwotę 800 zł miesięcznie (lub jej równowartości). Dokonując tych wyliczeń założono, że działalność gospodarcza to jedyne źródło dochodu przedsiębiorcy, a składka płacona jest od najniższej podstawy.

Korzyści płynące z samozatrudnienia

Samozatrudnienie ma wiele zalet. Jedną z nich są wyższe koszty uzyskania przychodu, dzięki którym zmniejszają się zobowiązania podatkowe. Niższe zarobki oznaczają także mniejsze składki na ZUS, a tym samym większą kwotę otrzymywana na rękę, niż w przypadku wynagrodzenia netto dla pracownika zatrudnionego na etacie. Przejście na samozatrudnienie bywa więc sugerowane pracownikom przez pracodawców, gdyż opłaca się ono obu stronom. Jednak trzeba dobrze przeliczyć, czy w danym przypadku taki manewr okaże się faktycznie opłacalny. Trzeba wziąć m.in. pod uwagę koszty uzyskania przychodu. Należą do nich m.in. kupno komputera i programów, eksploatacja i amortyzacja samochodu, raty leasingowe, zakup biurowych materiałów itd. Dla przykładu, przy nieponoszeniu żadnych kosztów i opłacaniu tylko ZUS-u, próg opłacalności to przychód w wysokości 5500 tys. zł brutto miesięcznie. Odnosi się to wyłącznie do przedsiębiorców płacących zwykły ZUS. Jeśli zaś chodzi o osoby dopiero zaczynające działalność, to mają one prawo do preferencyjnych składek przez dwa lata. W tym przypadku własna działalność gospodarcza bardziej się opłaca niż etat. Próg opłacalności zaczyna się w tym przypadku już od 200 tys. brutto miesięcznie przychodu. Trzeba pamiętać, że preferencyjne składki przeznaczone są dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i takich, które nie prowadziły działalności w ciągu ostatnich pięciu lat.

Pracować na etacie czy założyć własną firmę

Z wyliczeń specjalistów wynika, że osoba samozatrudniona może osiągnąć zyski dużo wyższe od etatowego pracownika. Różnice mogą wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w miesięcznych zarobkach. Często przejście na samozatrudnienie jest zasugerowane przez pracodawcę. Po takim manewrze zarobki netto mogą być wyższe, przy takiej samej kwocie brutto osiąganego dochodu. Możliwe jest bowiem obniżenie zobowiązań fiskalnych, wynikających z prowadzenia swojej działalności. Wyższe niż na etacie koszty uzyskania przychodu oznaczają niższe zobowiązania podatkowe. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczają się m.in. opłata za telefon, eksploatację i amortyzację samochodu, raty leasingu, kupno komputera i programów komputerowych, a także materiałów biurowych i obsługa księgowa. Dla pracowników etatowych koszty uzyskania przychodu są bardzo niskie. Dlatego przejście na samozatrudnienia bardziej się opłaca. Z badań wynika, że obecnie przychody pracowników samozatrudnionych rosą szybciej niż etatowych. Jeśli chodzi o składki na ZUS, sprawa ma się podobnie. Są one wysokie w przypadku osób zatrudnionych na etacie. Wynika to z tego, że wyższe są ich zarobki, co sprawia, iż wysokość składki wzrasta. W efekcie etatowiec dostaje na rękę mniej od samozatrudnionego. Należy więc rozważyć możliwość przejścia na samo zatrudnienie.

Własna działalność gospodarcza – z czym trzeba się liczyć

Obecnie modne stało się zachęcanie ludzi, szczególnie młodych, tuż po studiach, do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jak radośnie informują różnego rodzaju poradniki, dzięki tego typu pracy będzie się miało większą możliwość samorealizacji oraz niezależnego podejmowania decyzji, a dodatkową zaletą jest elastyczny czas pracy. Jednak ilość przeszkód, które każdego dnia musi pokonywać polski przedsiębiorca, może zniechęcić nawet najbardziej wytrwałe i zaangażowane osoby. Zmorą nie jest samo założenie działalności gospodarczej. Procedura ta jest na tyle prosta, że nie zajmuje wiele czasu. Gorzej jest już po zarejestrowaniu firmy. Wszechobecna biurokracja, czasem dochodząca do granic absurdu, może źle wpłynąć na osoby niemające wystarczającego samozaparcia, siły przebicia, dobrej woli, cierpliwości i wolnego czasu. Przedsiębiorcę może także przygnieść wysokość ZUS-owskich składek. Są one na tyle wysokie, że wykończyły niejedną firmę. Często powtarzanym argumentem za zakładaniem własnej firmy jest nienormowany czas procy. W praktyce oznacza to jednak pracę ponad przeciętny wymiar godzin. By firma dobrze funkcjonowała, właściciel musi być całkowicie zaangażowany w jej prowadzenie. Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się więc z wieloma konsekwencjami, które nie zawsze będą przyjemne, dlatego warto dobrze rozważyć tę decyzję.

Wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą powinny mieć świadomość, z jakimi konsekwencjami tego kroku muszą się liczyć. Posiadanie własnej firmy ma wiele zalet, takich jak niezależność, elastyczność, możliwość samorealizacji itd. Jednak dla osób słabo radzących sobie ze stresem, niezorganizowanych i ceniących sobie chwile spokoju, prowadzenie swojej firmy może być drogą przez mękę. Samo założenie własnej działalności gospodarczej nie jest problemem. Nie zajmuje wiele czasu i nie jest zbyt skomplikowane. Procedury zostały maksymalnie uproszczone. Jednak biurokracja, z którą zetknie się przedsiębiorca już w trakcie prowadzenia działalności, może zniechęcić nawet najbardziej wytrwałe i cierpliwe osoby. Gąszcz przepisów, ilość dokumentów, liczba urzędów, które trzeba regularnie odwiedzać, potrafią wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej zaangażowane osoby. Kolejną zmorą biznesmenów jest wysokość składek ZUS, szczególnie po dwuletnim, preferencyjnym okresie. Nie jest ona uzależniona od osiąganych dochodów, dlatego może czasami przekraczać zarobki firmy. Inną wadą prowadzenia swojej firmy jest, traktowany najczęściej jako zaleta, nienormowany czas pracy. Przyszły przedsiębiorca musi liczyć się jednak z tym, że jest to praca ponad przeciętny etatowy limit. Nie raz zdarzy się tak, że będzie on pracował nawet 24 godziny na dobę.

Działalność zarobkowa w Internecie

Polacy coraz bardziej przekonują się do prowadzenia działalności biznesowej za pośrednictwem Internetu. Rynek ten dynamicznie rozwija się w Polsce. Do 2015 r. będzie on, według szacunków specjalistów, należał do najbardziej znaczących dla gospodarki. Największą popularnością wśród osób prowadzących internetowy biznes cieszy się sprzedaż internetowa. Popularne jest także prowadzenie usług informatycznych, księgowych, udzielanie korepetycji, pisanie prac, prowadzenie blogów itd. Zarabiać można na reklamach umieszczanych na portalach i na przykład na blogach. To, jakie zyski uda się wypracować, zależy od pomysłowości, zaangażowania i pracowitości. Na reklamach zarabia się wg różnych obliczeń, np. biorąc pod uwagę: czas emisji reklamy, liczbę kliknięć i wyświetleń reklamy, prowizje ze sprzedaży. To, jakie stawki uda się otrzymać, zależy od jakości witryny, tematyki oraz przełożenia na faktyczną sprzedaż, jaką uda się uzyskać reklamodawcy dzięki danej reklamie. Popularne są także reklamy rozliczane na efekt. W tym przypadku za każdego zainteresowanego produktem klienta, który zostawi swoje dane kontaktowe, właściciel witryny otrzymuje prowizję. Tego typu sprzedaż rozlicza się na ogół procentowo, w zależności od wartości, jaką ma dany produkt czy usługa. Najlepiej opłacana jest branża produktów finansowych.

Jak zarobić w Internecie

Coraz popularniejszym sposobem zarabiania pieniędzy przez Polaków staje się biznes internetowy. Nie ma uniwersalnej metody na finansowy sukces w tej branży, ważne są pomysłowość i zaangażowanie. Oczywiście z zależności od rodzaju działalności, stopnia zaangażowania, sumienności i pracowitości wiele zależy. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 29 proc. Polaków w przedziale wiekowym 18-34 lata uzyskuje przychód dzięki działalności w Internecie. Jest to sposób na zarabianie najpopularniejszy wśród osób z wyższym i średnim wykształceniem. Finansowy biznes cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród studentów, różnego rodzaju specjalistów, osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz pracowników administracyjno-biurowych. Co prawda Polska jest pod względem biznesu internetowego daleko w tyle za innymi europejskimi krajami, jednak jest szansa, by do 2015 r. dogoniła europejską czołówkę. Szczególnie popularna wśród Polaków jest sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Kolejne miejsca zajęły: wypełnianie ankiet, szeroko pojmowane usługi informatyczne oraz, w mniejszym stopniu, pisanie blogów, recenzji, tłumaczeń itd. Inne sposoby zarabiania dzięki pośrednictwu Internetu, to projektowanie stron WWW, korepetycje, usługi księgowe, nagrywanie filmów na blogi, dzięki którym można zwiększyć wpływy z reklam itd.

This theme is designed by