1

2

3

4

5

 

Zakładamy małe przedsiębiorstwo

Polacy należą do narodów, które lubią stanowić sami o sobie. Po drugiej wojnie światowej dość skutecznie nam uniemożliwiano wszelką działalność prywatną, ale nawet w najtrudniejszych czasach znajdowali się ludzi, którzy ciężką pracą pokazywali, że działalność prywatna ma jednak sens. W latach osiemdziesiątych, po poważnych zmianach gospodarczych, wielu postanowiło rozwinąć własne przedsiębiorstwa. Czasy były niełatwe i na rynku brakowało praktycznie wszystkiego. Wielu, pierwszy towar przywieziony z zagranicy sprzedawało na rozkładanych łóżkach polowych, a kiedy już się trochę wzbogacili, kupowali tzw. szczęki, czyli maleńkie metalowe sklepiki, by tam sprzedawać swój towar. Byli i tacy, którzy otwierali niewielki przedsiębiorstwa i zaczynali produkować różne przedmioty na polski rynek. Od tego czasu upłynęło już wiele lat. Powstały bardzo prężne firmy, niektóre zaś musiały zwinąć swoją pierwszą działalność. Wciąż jednak wiele osób próbuje zainwestować ciężko zarobione pieniądze w prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nie jest to łatwa droga. Wiele osób już w pierwszym roku będzie musiało pożegnać się z marzeniami o własnej firmie. Na szczęście jednak, dla polskiej gospodarki, firmy prywatne funkcjonują całkiem dobrze i dają zatrudnienie sporej rzeszy ludzi, nie licząc samych właścicieli.

Prawa i obowiązki pracownika

Z chwilą przyjścia do nowej pracy, objęcia określonego stanowiska pracy, zaczynają nas obowiązywać regulaminy, zasady postępowania. Już na samym początku pracodawca ma obowiązek nas z nimi zapoznać. Prawo pracy bardzo dokładnie określa obowiązki pracodawcy i pracownika. Ale każda praktycznie firma ma swój regulamin pracy, który nie może kolidować z ogólnym prawem. Jednak najbardziej nawet precyzyjny regulamin nie będzie dobrze funkcjonował, jeśli ludzie nie będą mieli poczucia odpowiedzialności za swoje stanowisko pracy i przeświadczenia, że tylko przestrzeganie wspólnych zasad może dać zadawalające rezultaty i wypracowanie pożądanego efektu. Podstawowy bowiem obowiązek pracownika to sumienne i staranne wykonywanie swoich obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, pod warunkiem oczywiście, że to nie koliduje z umową pracy, jaką zawarliśmy oraz ogólnymi przepisami prawa. Nie powinniśmy się spóźniać, zbyt wcześnie opuszczać stanowisko pracy bez uprzedniego uzgodnienia tego z przełożonym. Istotne jest przestrzeganie zasad BHP, gdyż chodzi o bezpieczeństwo nasze i innych pracowników. Powinniśmy dążyć do tego, by nasz pracodawca osiągał zamierzone cele. To zresztą leży w naszym interesie. Jeśli przedsiębiorstwo będzie dobrze funkcjonowało, my będziemy mieli prace i stałe dochody.

Jak pracownik jest wynagradzany

Dostaliśmy nową pracę. Bardzo zależy nam na jej utrzymaniu, więc z reguły nie dyskutujemy z pracodawcą +978\na temat wynagrodzenia. To podstawowy błąd. Już na samym początku trzeba ustalić podstawowe sprawy, żeby później nie doszło do ewentualnych nieporozumień. Nie możemy oczywiście żądać na początku niebotycznych sum, ale nie można nie szanować swojego wykształcenia, umiejętności i zaangażowania. Jeśli nasze wynagrodzenie nie jest ustalone ustawowo, zawsze możemy z pracodawcą negocjować warunki zatrudnienia. Kodeks Pracy bardzo wyraźnie określa, że pensja powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, posiadanemu wykształceniu, przepracowanym latom. To wszystko powinno być uwzględniane, by prawidłowo ustalić wynagrodzenie. Systemy płac może obejmować wynagrodzenie za czas, prowizyjne i akordowe. W tym pierwszym wypadku nie bierze się pod uwagę efektywności pracy. W wielu przypadkach jest to po prostu niemożliwe. W takiej sytuacji motywuje się pracownika dodatkowymi premiami i nagrodami. W przypadku wynagrodzenia akordowego pracownik jest oceniany na podstawie wydajności. Tyle ile wyprodukuje, za tyle mu zapłacą. Zbliżone do tego systemu jest wynagrodzenie prowizyjne. Polega na tym, że pracownik otrzymuje określony procent od zawartej transakcji. Tego typu system stosuje się na przykład w handlu.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

W czasie, kiedy będziemy poszukiwali pracy lub pracę po prostu będziemy chcieli zmienić, odbędziemy wiele rozmów kwalifikacyjnych. Większość z nich zakończy się niepowodzeniem. Powinniśmy jednak podejść do tego, jako do kolejnego doświadczenia, dzięki któremu sporo się nauczymy. Rozmowy są różne. Podczas niektórych spotykamy się z miłym i przyjaznym podejściem. Mamy wrażenie, że pracodawcy autentycznie zależy na poznaniu naszych umiejętności i predyspozycji. Bywa i tak, że jesteśmy poddani prawdziwemu testowi. Zadawane są nam pytania, które pozornie nie mają związku z naszą przyszłą pracą. Osobie zatrudniającej zależy jednak na sprawdzeniu naszych predyspozycji. Możemy być poddani różnym testom. Z tego powodu tak ważne jest pisanie prawdy w CV. Podczas spotkania wszystko i tak podlegać będzie weryfikacji. Jeśli nie znamy języka japońskiego, nie piszmy o tym w CV, bo może się okazać, że ktoś sprawdzi nasze umiejętności, a raczej ich brak i już na początku nasze szanse przepadną. Ale podczas spotkania i nam wypada zadać pytania. Może nas przecież interesować ścieżka awansu, ewentualnie świadczenia socjalne w nowym miejscu pracy. Nie jest nietaktem zadawanie pytań. Świadczy to raczej o tym, że na dłużej chcemy związać swoje losy z konkretną firmą. Spokój i opanowanie są najważniejsze podczas rozmów o pracę.

Jak przekonać do siebie pracodawcę

Jeśli już przebrnęliśmy przez pierwsze sito i nasze podanie zostało wyróżnione tym, że zostaliśmy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną powinniśmy się do niej odpowiednio przygotować. Przecież od pozytywnego przebiegu zależy to, czy zostaniemy zatrudnieni. Na przygotowanie się do rozmowy trzeba poświecić trochę czasu. Musimy przede wszystkim zebrać informację o firmie, do której zostaliśmy zaproszeni. Powinniśmy też wiedzieć o stanowisko, o które się ubiegamy. Potem wyobraźmy sobie, jakie pytania może nam zadać pracodawca i starajmy się na nie sami sobie odpowiedzieć. Atutem jest znajomość języków obcych, ukończone kursy i staże. Czasami o przyjęciu do pracy decydują zupełne drobiazgi. Pamiętajmy, że na rozmowę przychodzą inni, równie dobrze przygotowani kandydaci. Musimy się czymś wyróżnić, pokazać, że zależy nam na posadzie. Często osoby przeprowadzające rozmowy pytają nas o zainteresowania. Jeśli jesteśmy pasjonatami w jakiejś dziedzinie i potrafimy o tym opowiedzieć, to właśnie może zdecydować o zdobyciu upragnionej pracy. Bywa, że podczas rozmowy będziemy prezentować swoje prace, tzw. portfolio. Starajmy się, by było starannie ułożone i przemyślane. Starannie należy też przygotować ubranie. Musi być stosowne, chociaż nie powinno być nudne. Inaczej ubierzemy się, jeśli przyjdzie się nam ubiegać o pracę w banku. Zupełnie co innego założymy, jeśli chcemy prowadzić zajęcia w klubie sportowym.

Jakie płace w Polsce

Wiele osób narzeka na problemy ze znalezieniem pracy. Jeśli jednak już tę pracę znajdziemy z reguły narzekamy na niskie płace. Place w naszym kraju kształtują się bardzo różnorodnie. Oczywiście daleko nam jeszcze do najbogatszych państw europejskich, ale z roku na rok sytuacja się poprawia. Nawet kryzys ekonomiczny, którym straszą nas od kilku lat, nie spowodował zasadniczego spadku płac. Oczywiście są sektory gospodarki, gdzie panuje stagnacja, ale są i takie, gdzie poszukuje się pracowników i oferuje płace znacznie przekraczające średnią krajową. Osoby pracujące w finansach i księgowości zarabiają najwięcej w firmach, gdzie przeważający jest kapitał zagraniczny. Tutaj ważny jest dyplom uczelni, oczywiście najwięcej zarabiają absolwenci uczelni prestiżowych, wysoko notowanych w corocznych rankingach. Liczą się też certyfikaty i ukończone kursy. W bankowości i ubezpieczeniach zanotowano w ostatnim okresie ograniczenie zatrudnienia i plac. Jednak specjaliści, którzy mają wysokie kwalifikacje i pracują w działach zajmujących się likwidacją szkód, mogą liczyć na podwyżki, gdyż wzrasta zapotrzebowanie na tego typu usługi. Dość stabilna jest praca w sferze budżetowej. Niewielkie ale systematyczne podwyżki spowodowały, że płace kształtują się na średnim poziomie. Nie wzrastają natomiast pensje osób pracujących w handlu i gastronomi.

Różne rodzaje umów

W momencie przyjęcia do pracy każdy ma założoną teczkę akt osobowych. Jest to bardzo ważny dokument, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Akta są przechowywane, zgodnie z ustawą, przez pięćdziesiąt lat. Nawet w wypadku zamknięcia zakładu pracy, instytucji, w której pracujemy, nie mogą być zniszczone. Zostają przekazane do archiwum. Te dokument są dla nas bardzo ważne, np. w wypadku ubiegania się o rentę lub emeryturę. Dzielą się na trzy części. W pierwszej znajdują się wszystkie dokumenty, które składaliśmy podczas ubiegania się o pracę. W drugiej pracodawca ma obowiązek zgromadzić dokumenty o zmianie umowy o pracę, wszystkie dokumenty dotyczące awansu i tym podobne. W trzeciej są pisma dotyczące przebiegu pracy, czyli informacje o karach, nagrodach. Najistotniejszym dokumentem jest oczywiście umowa o pracę, gdyż to ona precyzuje, jaka będzie odpłatność za pracę, sprecyzowane miejsce i czas pracy i inne tego typu sprawy. Oczywiście umowa o pracę może być zawarta na czas próbny, wykonywania określonej pracy, określony i nieokreślony. Oczywiście najkorzystniejsza dla pracownika jest umowa zawarta na czas nieokreślony, gdyż ma on pewność pracy i nie musi się obawiać zwolnienia z dnia na dzień. A nawet, kiedy umowa zostaje rozwiązane, ma on zapewniony pewien okres ochronny. Może być też zawierana umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Szkolenia i kursy

Każdy pracownik zanim podejmie prace w konkretnym przedsiębiorstwie powinien się zapoznać ze wszystkimi wewnętrznymi przepisami i regulaminami. Powinien poznać też zasady wynagrodzenia, swoje prawa i obowiązki. Ważne jest też poinformowanie pracownika o przepisach dotyczących tajemnicy państwowej i służbowej. W ostatnich latach przywiązuje się duża wagę do ustawy o ochronie danych osobowych. Każde stanowisko i rodzaj pracy ma inne zasady i normy postępowania. Powinniśmy poznać je na początku, by się do nich stosować. To pracodawca powinien o nich poinformować, a pracownik uważnie słuchać, by zastosować je w praktyce. Niezbędne jest też odbycie szkolenia BHP oraz przeciwpożarowego. Najczęściej tego typu kursy są organizowane w zakładzie pracy. Jeśli jednak tak nie jest powinniśmy skorzystać z pomocy szkoleń organizowanych przez różne instytucie. Zaświadczenia o ukończeniu stosownych kursów powinny się znaleźć w naszych aktach osobowych. Na pewno będą one sprawdzane w razie stosownych kontroli. Powinniśmy tego bardzo pilnować, chociaż najczęściej to pracodawca przypomina nam o kursach i najczęściej za nie płaci. Pracownik po odbyciu różnorodnych przeszkoleń może wreszcie zostać wprowadzony na swoje stanowisko pracy. Zdarza się, że na początku pomaga mu inny pracownik, który jest jego opiekunem. W przypadku nauczycieli jest to tzw. opiekun stażu.

Przyjęcie do pracy

Po przejściu skomplikowanej drogi, która prowadzi do znalezienia wymarzonej pracy, można zająć się sprawami formalnymi. Przede wszystkim trzeba w kadrach złożyć wszystkie dokumenty, których jeszcze nie złożyliśmy. Będą to: kwestionariusz osobowy, ewentualne świadectwo pracy, zaświadczenie o posiadanym wykształceniu, zaświadczenie o niekaralności. Potrzebna będzie też książeczka zdrowia. W zawodach związanych ze służbą zdrowia i gastronomią zaświadczenia lekarskie są szczególnie skomplikowane. Na pewno w kadrach poinformują nas, jakie dokumenty powinniśmy dostarczyć do zakładu pracy. Każdy z nas podpisuje również kontrakt, w którym jasno określone są warunki pracy. Powinniśmy zapoznać się z nimi bardzo szczegółowo. Wstępne porozumienia na okres próbny podpisuje się zazwyczaj na okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy. W wypadku nauczycieli pierwsza umowa o pracę trwa rok. Jest to związane ze specyfiką pracy w szkolnictwie. Pracownik jest zapoznawany z regulaminami i przepisami wewnętrznymi. Wydaj się mu legitymację, ewentualnie przepustkę oraz zakłada akta personalne. Są one bardzo ważne, bo świadczą o całym przebiegu naszej pracy. Powinny być bardzo skrupulatnie prowadzone. Następnie do legitymacji ubezpieczeniowej wpisana jest data rozpoczęcia pracy, poświadczona podpisem i pieczątką. Jest ona potrzebna, jeśli pracownik korzysta z nieodpłatnej opieki lekarskiej.

Jak firmy rekrutują

Każda, nawet najmniejsza firma, która rekrutuje pracowników, zaczyna od sprecyzowania wymagań na określone stanowisko. W ogłoszeniu często pojawiają się informacje o wykształceniu, umiejętnościach, które potencjalny pracownik powinien posiadać. Takie ogłoszenia spotyka się na lamach prasy, w internecie, ewentualnie firma przesyła oferty bezpośrednio do urzędu pracy. Duże firmy, o ustalonej renomie, publikują oferty na własnych stronach. Bardzo często jest tam też dostępny formularz, który należy wypełnić, by w ogóle brać udział w procesie rekrutacyjnym. Na pewno dołącza się też CV i list motywacyjny. Na każdą taką ofertę jest mnóstwo odpowiedzi, które są skrupulatnie przeglądane i selekcjonowane. Na każde takie podanie poświęca się około piętnastu sekund. To te sekundy tak naprawdę decydują, czy dana osoba ma w ogóle szansę pracować w konkretnym przedsiębiorstwie. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Często decydują one o przyjęciu do firmy. Specjalistyczne przedsiębiorstwa mają bardzo jasno sprecyzowane kryteria przyjęć. Szukają osób o konkretnych umiejętnościach i kwalifikacjach. Podczas rozmów, które często prowadzi psycholog pracy, są zadawane dość specyficzne pytania, które pozwalają wybrać właściwą osobę. Po takim sicie rekrutacyjnym pozostaje tylko podpisanie umowy o pracę.

This theme is designed by