1

2

3

4

5

 

Jak otrzymać pracę

W czasie kryzysu zdobycie satysfakcjonującej pracy wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać nie tylko właściwe kwalifikacje, ale i umieć się zaprezentować oraz systematycznie pokonywać kolejne etapy w procesie rekrutacji. To wcale nie jest prosta rzecz i czasami, mimo setek wysłanych ofert, nadal pozostajemy poza tradycyjnym rynkiem pracy. Sytuacja jest dość trudna zwłaszcza w momencie, gdy pracodawcy chętniej zwalniają niż zatrudniają. Prawdą jednak jest, że wiele osób mimo problemów prace dostaje i to nawet na bardzo dobrych warunkach. Co należy więc robić, by znaleźć dobrą pracę. Przede wszystkim ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna ale i umiejętności praktyczne. Każdy kandydat powinien mieć przygotowane dwa podstawowe dokumenty, które rozsyła do potencjalnych pracodawców. Są to CV i list motywacyjny. Pamiętajmy, że nie mogą to być dokumenty standardowe, przepisane gdzieś z internetu. Osoba, która przegląda dokumentacje powinna od razu zauważyć nasze dokumenty. Jeśli się w pozytywny sposób wyróżniają, prawdopodobnie zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której powinniśmy zaprezentować się z jak najlepszej strony. Ważne jest wtedy i właściwe ubranie, mowa ciała i umiejętność prezentacji, przekonanie do siebie rozmówcy w ciągu kilku minut. Musimy po prostu przekonać do siebie inna osobę.

Zarządzanie rodzinną firmą

Prowadzenie rodzinnej firmy ma niewątpliwe zalety, ale też może zarządzającym przysporzyć wiele kłopotów. W rodzinie wszyscy są sobie bliscy, a przynajmniej tak powinno być. Powiązani są też różnymi więzami uczuciowymi, a wiadomo, ze wszelkiego typu emocje w biznesie nie zawsze są wskazane. Podejmując konkretne decyzje, trzeba myśleć jasno i precyzyjnie. Tymczasem niektórzy członkowie rodziny mogą mieć różne spojrzenia na prowadzenie firmy i różne koncepcje, co do zarządzania. Bardzo ważną osobą jest zarządzający menadżer. W jego rękach przecież spoczywa ciężar odpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia. Z tego powodu musi to być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Wybierający ją zarząd powinien kierować się racjonalnymi przesłankami, a nie sympatią, albo jej brakiem. Można też wybrać zarządzającego spoza firmy, chociaż to zdarza się dość rzadko. Istotną też sprawą jest zatrudnianie pracowników. Warto raczej patrzeć na umiejętności i zaangażowanie pracownika niż jego powiązania rodzinne. Oczywiście może zdarzyć się i tak, że osoba bez odpowiednich kwalifikacji okaże się wartościowym pracownikiem, chociaż na początku zatrudniono ją ze względu na powiązania rodzinne. Warto zwrócić uwagę, by zakres obowiązków, czas pracy i płaca członków rodziny była jasno ustalona. Nie powinno robić się wyjątków i faworyzować rodziny kosztem innych pracowników.

Tradycja i wartości

Firma rodzina nie jest przedsiębiorstwem tylko i wyłącznie komercyjnym. Oczywiście, żeby utrzymać się na rynku musi myśleć o wygenerowaniu jak największego zysku. Nie tylko to jednak jest ważne. Istotne jest przekazywanie rodzinnego biznesu z pokolenia na pokolenie i kultywowanie tradycji. W tego typu firmie ogromną wagę przywiązuje się do wychowanie następców. Młodzi ludzie od wczesnych lat są przygotowywanie do przejęcia przedsiębiorstwa, uczeni podstawowych zasad obowiązujących w firmie. Bardzo często przechodzą wszystkie etapy pracy, by poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa „od środka”. Etap kierowniczy jest zwieńczeniem długoletniej pracy. Osoby typowane na następców bardzo często kończą prestiżowe uczelnie, by wiedzę teoretyczną przelać na działanie praktyczne. Firmy rodzinne nie należą, poza nielicznymi wyjątkami, do najbogatszych. Najczęściej działają w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z tego też powodu czasami łączą się w nowoczesne sieci biznesowe, tzw. networking. Polega to na tym, że dwie trzy firmy łączą się na terenie regionu, województwa a nawet państwa, by realizować wspólne projekty biznesowe. Firma pojedyncza nie byłaby w stanie zrealizować ich w izolacji od innych. Tymczasem połączone przedsiębiorstwa są dużo bardziej konkurencyjne i mają większą siłę przebicia.

Firmy rodzinne

Analizując działalność firm rodzinnych w najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata, specjaliści ustalili, że stanowią one najliczniejszą grupę firm, ciągle się rozwijają i są siłą, która napędza wiele światowych gospodarek. Podobnie jest i u nas. Idąc tropem innych gospodarek światowych i u nas powstają firmy rodzinne, ale ich siła nabywcza nie jest tak wysoka jak na Zachodzie. Co to takiego firma rodzinna? Przyjęto definicję, że jest to firma, na której strategiczne decyzje ma jednoznaczny wpływ konkretna rodzina poprzez zasiadanie w organach decyzyjnych firmy lub wtedy, kiedy ma pakiet kontrolny pozwalający na wpływanie na bieżąca działalność firmy. Przeglądając historię najpotężniejszych spółek i przedsiębiorstw bardzo szybko zauważamy, że wyrastają one z rodzinnych tradycji. Spójrzmy choćby na Lego lub Ikeę. Te potężne firmy szczycą się swoim początkami wyrastającymi z powiązań rodzinnych. Nie oznacza to oczywiście, że firmy rodzinne nie mają żadnych problemów. W firmach tego typu podejmowane są działania, których celem jest przekazywanie tradycji, wartości, no i oczywiście własności następnemu pokoleniu. W firmie rodzinnej nie chodzi tylko o wypracowywanie zysku, co jest oczywiście sprawą najistotniejszą, ale również tworzenie wspólnego dobra, które można przekazać kolejnemu pokoleniu. Z tego powodu bardzo istotne jest wychowywanie następców.

Jak działa przedsiębiorstwo

Każde przedsiębiorstwo powinno działać w oparciu o biznesplan. Najczęściej taki biznesplan powstaje, kiedy zakładamy firmę. Wtedy jest dla nas pewnego rodzaju drogowskazem, który pokazuje, jaki jest kierunek działania firmy, czego oczekujemy w przyszłości, jakie cele do zrealizowania stawiamy sobie, pracownikom i firmie. Biznesplan jest też niezbędny, jeśli występujemy o dotację lub potrzebujemy kredytu z banku. W tym ostatnim przypadku praktycznie każdy bank, ma inne oczekiwania, jeśli chodzi o elementy zawarte w biznesplanie. Jeśli więc składamy papiery w konkretnym banku powinniśmy wcześniej zorientować się, czy bank lub inna instytucja mają określony szablon, według którego powinniśmy biznesplan napisać. Na początku każdego biznesplanu powinno być streszczenie, w którym zawarte będą podstawowe argumenty, które mają przekonać osoby przyznające dotację lub kredyt, by udzielić przedsięwzięciu poparcia. Takie streszczenie powinno być starannie przemyślane, gdyż najczęściej na jego podstawie podejmuje się decyzje, czy warto w przedsiębiorstwo zainwestować. Biznesplan też należy posiadać w przypadku starania się o fundusze europejskie. Mamy wtedy bardzo wyraźnie określone kryteria i musimy dostosować się w sposób bardzo szczegółowy do wymagań. Inaczej możemy nie uzyskać akceptacji naszego planu, a co za tym idzie nie uzyskać pieniędzy na projekt.

Zadania współczesnego menadżera

Współczesny menadżer ma bardzo poważne role. Od ich właściwego spełniania w dużej mierze zależy dobro przedsiębiorstwa i realizacja podejmowanych zadań. Menadżer powinien przede wszystkim spełniać rolę reprezentacyjną, nawiązywać pozytywne kontakty z kontrahentami, klientami i pracownikami. W tym wypadku bierze udział w spotkaniach publicznych, konferencjach, potrafi merytorycznie zabierać głos, działać w różnych komitetach. Na różnym gruncie poszukuje sojuszników, którzy pomogą mu zrealizować powierzone przez właściciela zadania. Istotną sprawą jest budowanie dobrych stosunków interpersonalnych w firmie i na zewnątrz firmy. Z tym wiąże się motywowanie ludzi do pracy, wskazywanie im pozytywnych wzorców, rola przywódcza w trudnych czasach. Pracownik musi czuć się włączony w zespół. Musi wiedzieć, że oczekuje się na jego koncepcje, że jego pomysły będą wysłuchanie i rozważone. Nie można zapominać o właściwym przepływie informacji i podejmowaniu decyzji bez ociągania się. Pracownik musi wiedzieć, że jest ktoś, kto myśli, potrafi kierować zespołem, przedsiębiorstwo nie jest dla niego jedynie miejscem pracy, ale i miejscem, gdzie tworzy się nową jakość. Dobre relacje w zespole pracowniczym wpływają pozytywnie na funkcjonowanie firmy. Pracownik bowiem identyfikuje się z miejscem pracy i stara działać się na jego korzyść.

Rola współczesnego menadżera

Dawniej, powszechnie używane słowa dyrektor, kierownik, które zostały zastąpione współcześnie przez wyraz pochodzący z języka angielskiego – menadżer. Jest on zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego, który zajmuje się sprawdzaniem osiągnięć powierzonego mu zespołu. W dużych firmach zastępuje właściciela, działając pod jego patronatem. Oczywiście musi na bieżąco konsultować się z właścicielem, spełniać jego wymagania. W bieżącym jednak, codziennym, funkcjonowaniu firmy to on podejmuje podstawowe decyzje. Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów świata, ale jednocześnie obejmuje menadżerów różnego szczebla. Spotkać wśród nich można zarządzających całymi przedsiębiorstwami albo takich, którzy specjalizują się w jednej dziedzinie. Można ich podzielić ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa, jakim zarządzają. Tych, którzy zajmują najwyższe stanowiska jest niewielu. Muszą posiadać określone kompetencje, które uprawniają ich do kierowani dużymi zasobami ludzkimi i potężnymi przedsiębiorstwami. Wyznaczają cele i strategię, zarządzają, dokonują uzgodnień na najwyższym szczeblu i podejmują decyzję strategiczne, które w bardzo poważnym stopniu określają charakter przedsiębiorstwa . Nawiązują współpracę z partnerami, przekonują ich do podejmowania poważnych decyzji na temat przyszłości firmy. Coraz więcej wśród takich menadżerów kobiet, które z każdym rokiem lepiej radzą sobie z zarządzaniem dużymi firmami.

Etycznie wobec pracowników

Etyczne postępowanie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko kontrahentów, klientów i partnerów biznesowych, ale powinno dotyczyć również pracowników. Nie zawsze tak jest, bo jesteśmy świadkami takich sytuacji, kiedy przedsiębiorca chce się szybko i za wszelką cenę wzbogacić, zapominając o właściwym postępowaniu względem pracowników, których zatrudnia. Takie nieetyczne postępowania dotyczy czasami zatrudniania „na czarno”, wypłacania zaniżonych pensji, przekraczania czasu pracy bez stosownego wynagrodzenia albo innych tego typu działań. Pracodawca musi sobie zdawać sprawę, że tego typu postępowanie jest nie tylko niewłaściwe, ale i w ostatecznym rozrachunku godzi w interes pracodawcy. Uczciwe postępowanie procentuje. Nie oznacza to oczywiście, że pracownik może robić wszystko, co tylko mu się podoba. Nie, powinien on spełniać realnie stawiane mu żądania. Pracownik, o którego się dba, który jest wynagradzany stosownie do swojego zaangażowania, który ma poczucie funkcjonowania w przyjaznym choć wymagającym środowisku, na pewno będzie czuł się związany z konkretną firmą i będzie pracował na rzecz jej rozwoju. Takie perspektywiczne myślenie pracodawcy da efekty w długofalowym rozwoju firmy. Inaczej nie tylko nie przyłoży się do pracy, ale skorzysta ze wszelkich możliwych okoliczności, by pracować bez należytego zaangażowania, tyle tylko, ile od niego się wymaga.

Dbałość o klienta

To normalne, że każde przedsiębiorstwo pragnie zarobić na swoim produkcie, przecież trzeba zapłacić kontrahentom, pracownikom, a i sam pracodawca nie może stracić. Są jednak pewne zasady, których nie można przekroczyć nawet w trosce o spodziewane zyski. Przedsiębiorca i jego działania powinny być etyczne już na etapie reklamowania produktu lub usługi. Reklamując powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, żeby przekazać rzetelną informację, która ma pokrycie w jakości produktu. Jeśli bowiem klient kupi dany towar, a nie będzie się to pokrywało z informacjami jakie wcześniej uzyskał, stracimy nie tylko wiarygodność jako przedsiębiorcy, ale i nasze postępowanie będzie niewłaściwe. Nie można zarabiać kosztem innego człowieka. Taki kodeks etyczny wydaje się anachronizmem we współczesnych czasach, ale uczciwość zawsze powinna stać na pierwszym miejscu. Konkurując z innymi przedsiębiorcami również powinniśmy kierować się zasadami uczciwości i prawdomówności. Nie można na przykład podszywać się pod znane marki, używać produktów niższej jakości niż ta deklarowana, albo stosować nieuczciwe ceny. Ta droga na skróty może skończyć się nawet w sądzie, a na pewno popsuje nam opinię, a ta jest przecież najważniejsza w prowadzeniu biznesu. Istotne jest też regulowanie wszelkich zobowiązań wobec klientów i podwykonawców.

Gdzie szukać upragnionej pracy

Wiele osób pozostaje bez zatrudnienia albo traci pracę. Wtedy zaczyna szukać kolejne, jednak dziś znalezienie pracy jest bardzo trudne. A to głównie z powodu sporego bezrobocia, a najwięcej osób bez pracy jest w młodym wieku. Choć znalezienie pracy czasem bywa trudne, to narzędzia umożliwiające poszukiwania pracy są bardzo zróżnicowane. Przede wszystkim w dobie komputerów i Internetu mamy to ułatwienie, że aby poszukać pracy nie musimy się ruszać z domu. W sieci nie brakuje różnego rodzaju portali z pracą. Jest ich mnóstwo. Dlatego kiedy poszukujemy pracy, warto takie portalem przeglądać. Jednak na początku trzeba się na takim portalu zarejestrować. Podczas rejestracji najczęściej musimy dodać swoje cv oraz list motywacyjny. A to jest bardzo ważna kwestia w czasie poszukiwania pracy, zarówno w Internecie jak i normalnie. Dobre cv podkreśli nasze atuty, pokaże nasze doświadczenie oraz wykształcenie. Read more »

This theme is designed by