1

2

3

4

5

 

Podaż i jego czynniki

Podaż to ilość produktów i usług, jaką producenci oferują do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie. Wielkość podaży jest uzależniona od ceny. Im jest ona wyższa, tym więcej producentów jest gotowych do dostarczania większej ilości danego dobra na rynek. Dążenia producentów do zwiększenia produkcji, a przy tym samym sprzedaży, są ograniczane dostępnością czynników wytwórczych takich jak: pracownicy, surowce wykorzystywane w procesie produkcji, liczba maszyn i urządzeń. Czynniki te są barierami szybkiego wzrostu produkcji. Ciekawym przykładem jest pewna firma samochodowa, która chciała mieć większe zyski i żądała od zatrudnionych osób, aby pracowały również w soboty, co koligowało z ich planami i w konsekwencji spowodowało protest związków zawodowych wraz z przerwaniem produkcji. Prawo podaży mówi, że gdy wszystkie czynniki wpływające na podaż, na przykład ceny czynników wytwórczych, pozostaną na tym samym poziomie, to więcej towarów będzie oferowanych po cenie wyższej, niż po cenie niższej. Na rynku wraz ze wzrostem ceny, wzrasta wielkość podaży, z czego wynika, że cena wyznacza jej rozmiar. Spadek podaży bywa warunkowany: wzrostem cen czynników produkcji, brakiem nowych technologii, spadkiem liczby producentów, niekorzystnymi zmianami cen innych dóbr, wzrostem podatków, cofnięciem dotacji, przewidywaniem spadku ceny w przyszłości. Wzrost podaży jest najczęściej spowodowany: spadkiem cen czynników produkcji, dostępem do nowych technologii, wzrostem liczby producentów, korzystnymi zmianami cen innych dóbr, obniżeniem podatków, przyznaniem dotacji, oczekiwaniem wzrostu ceny w przyszłości.

Popyt i jego czynniki

Popyt to ilość produktów lub usług, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie i w określonym czasie. Popyt może być efektywny lub potencjalny. Efektywny poparty jest możliwościami finansowymi zakupu danego towaru, potencjalny to chęć zakupu danego towaru, na który jednak nas nie stać. Popyt potencjalny może się zamienić w efektywny jeśli na przykład zwiększy się nasz dochód. Popyt zależy od ceny, im większa, tym mniejszy popyt na daną usługę lub towar. Producenci i konsumenci mają przeciwstawne dążenia. Producenci chcą sprzedać towar jak najdrożej, a konsumenci kupić go jak najtaniej. Wtedy zaczynają działać mechanizmy rynkowe. Ustalane w ten sposób są cena i ilość oferowanych towarów. Prawo popytu mówi, że gdy wszystkie czynniki wpływające na popyt pozostaną na tym samym poziomie, to więcej towarów będzie można sprzedać po cenie niższej niż po cenie wyższej. Wraz ze spadkiem ceny rośnie liczba osób chętnych do zakupu towaru, czyli cena warunkuje wielkość popytu. Ciekawym przykładem są laptopy. Dziesięć lat temu na laptopa mogli pozwolić sobie tylko najbogatsi, teraz jest on towarem ogólnodostępnym i stosunkowo tanim, więc dużo więcej osób na niego stać. Innym przykładem jest internet, kiedyś dostępny dla większości wyłącznie w kawiarenkach internetowych, dzisiaj znajduje się w prawie każdym domu.

Sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest zawsze związane z ryzykiem. Dotyczy to zwłaszcza nowo powstałych firm. Czynniki ryzyka dzielą się na te zewnętrzne i wewnętrzne. Czynniki wewnętrzne są w pełni zależne od decyzji właścicieli i wynikają najczęściej z bliższego otoczenia i wewnętrznej organizacji samej firmy. Na czynniki zewnętrzne firma nie ma wpływu lub ma bardzo mały. Zależą one od gospodarki krajowej, a nawet światowej. Czynniki zewnętrzne obejmują na przykład: pomysł, biznesplan, marketing, klientów, pracowników, zarządzanie majątkiem i inwestycje. Czynniki zewnętrzne to między innymi zmiany koniunktury, zasoby surowcowe, dochody ludności, polityka państwa, kursy walut i odzyskiwanie należności od nieuczciwych kontrahentów. Weźmy na przykład stoisko z pamiątkami. Jeśli znajduje się nad morzem, będzie czynne tylko podczas sezonu wakacyjnego, jeśli na przykład na krakowskim rynku, gdzie turyści są przez cały rok, może działać bez przerwy. Inny przykład to centrum handlowe czynne 7 dni w tygodniu, w mieście gdzie małe sklepy w niedziele są zamknięte. W tej sytuacji w czasie weekendu centrum handlowe staje się jednym z niewielu punktów rozrywki i wyszukanych zakupów. Ważne jest by dostosować się z działalnością gospodarczą do lokalnego rynku i własnych możliwości.

Spółki osobowe i ich rodzaje

Spółki osobowe to spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-aukcyjne. Podstawą ich działania jest umowa zawarta przez osoby uczestniczące w spółce. Spółki osobowe muszą być utworzone przez co najmniej dwie osoby. Spółka jawna to osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna ma ułomną osobowość prawną. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte w czasie jej istnienia. Spółka partnerska jest tworzona jest przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu we własnej firmie. Partner nie odpowiada za zakres zobowiązań spółki powstały w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów. Spółka partnerska jako jedyna z osobowych ma możliwość powołania zarządu. Spółka komandytowa jest spółką, w której wobec wierzycieli za jej zobowiązania co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, (tak jak w spółce jawnej), a odpowiedzialność najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do sumy komandytowej. Komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki. Spółka komandytowo-aukcyjna to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Formy i klasyfikacje przedsiębiorstw

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy określają formę prawno – organizacyjną swojej przyszłej firmy oraz planują rodzaj działalności i rozmiar przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa różnią się: rodzajem prowadzonej działalności, wielkością, formą własności, posiadaniem osobowości prawnej i formą prawno – organizacyjną. Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa dzielimy na: mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże. Podział ten jest dokonywany ze względu na liczbę pracowników, roczną wartość przychodów i wartość majątku firmy. Mikroprzedsiębiorstwa mają do 10 pracowników, a duże zatrudniają co najmniej 250 osób. W gospodarce rynkowej dominują najmniejsze firmy. Ze względu na formę własności mamy przedsiębiorstwa prywatne, których właścicielami są konkretne osoby oraz przedsiębiorstwa państwowe, których właścicielami są naczelne lub terenowe organy administracji publicznej. Obecnie w wyniku prywatyzacji zmniejsza się ilość tych drugich. Istnieją też takie przedsiębiorstwa będące częściowo własnością państwa, a częściowo prywatnych osób. Ze względu na osobowość prawną dzielimy je na te, które mają osobowość prawną i te, które jej nie posiadają. Osobowość prawną posiadają przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki kapitałowe.

Własny Salon SPA

Własny salon SPA to wprawdzie duża inwestycja, jednakże opłacalna. Salony SPA dzielą się na te dzienne, w których można skorzystać na miejscu z różnego rodzaju zabiegów oraz stacjonarne, gdzie wynajmuje się pokój lub apartament i na miejscu korzysta z zabiegów kosmetycznych oraz innych atrakcji. W tych drugich w cenę wliczone są posiłki, sportowe rozrywki, jak park linowy, ścianka wspinaczkowa, paintball, łódki, rowery, kort tenisowy, kręgle, jazda konna, nornic wal king czy plac zabaw dla dzieci. W centrum SPA zwykle oprócz gabinetów zabiegowych znajdują się baseny kryte, jacuzzi, sauny. Zarówno w dziennym SPA jak i ośrodku można wykonać sobie takie zabiegi jak solarium, zabiegi z medycyny estetycznej (wykonywane przez lekarza), różnego rodzaju peelingi, zabiegi na twarz, masaże różnych części ciała (robione klasycznie lub przy pomocy olejków, stemplów, gorących kamieni), zabiegi antycellulitowe i wyszczuplające ( różne SPA korzystają z różnych kosmetyków), specjalne programy w kapsułach, kąpiele z hydromasażem, rytuały pielęgnacyjne, okłady. Z ofertą salonów SPA Polacy są już oswojeni i korzystają z nich nie tylko milionerzy, ale również klasa średnia. Jest to branża, która podlega ciągłemu rozwojowi i ma dobre widoki na przyszłość. W przyszłości SPA będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej dostępne dla przeciętnego klienta niż obecnie.

Wybór formy opodatkowania

Już początkujący przedsiębiorca przy składaniu wniosku CEIDG-1 musi zdecydować, jaką formę opodatkowania swoich dochodów wybiera. Możliwości są cztery (jednak nie wszystkie jednakowo dostępne): opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Przedsiębiorca, który przy rejestracji działalności w CEIDG nie wybrał formy opodatkowania, może tego dokonać na zasadach przewidzianych w ustawach podatkowych, a więc przez złożenie oświadczenia (wniosku) naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 9a ust. 2 ustawy o PIT), jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik nie postanowi inaczej we wniosku do CEIDG, ani nie złoży oświadczenia o wyborze innej formy, podstawową formą jest opodatkowanie według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Decyzja o danej formie opodatkowania nie jest decyzją “na całe życie” – ustawodawca przewidział możliwość jej zmiany, jednak ustalił też jeden bardzo istotny warunek – należy to zrobić do 20 stycznia roku podatkowego, którego nowa forma ma dotyczyć. Wypełniając wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca wybiera również formę zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Istnieją trzy możliwości – zaliczka odprowadzana: co miesiąc, co kwartał, w sposób uproszczony.

Praca jako dietetyk

Dietetyk to dzisiaj zawód dający nowe możliwości i pozwalający na samodzielną pracę. W współczesnych czasach mnóstwo osób ma problemy z nadwagą lub otyłością, wypróbowują różnego rodzaju diety, które często kończą się powrotem do wcześniejszej wagi. W końcu zdesperowani idą do dietetyka. Dietetyk to interdyscyplinarny specjalista medyczny zajmujący się: badaniem produktów żywnościowych, ich pochodzenia, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, stosowaniem zasad racjonalnego odżywiania się, planowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności, żywienia dla osób zdrowych, w stanach chorobowych i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego np. w ciąży, planowaniem żywienia dla osób w różnym wieku, przygotowywaniem jadłospisów – opracowywaniem diet, metod leczenia zaburzeń nadwagi, niedożywienia, opracowywaniem procesu przygotowywania potraw i obróbki termicznej produktów przeznaczonych do spożycia, profilaktyką żywieniową i leczeniem chorób, nadzorowaniem żywienia w placówkach oferujących posiłki zbiorowe. Aby pracować jako dietetyk należy mieć odpowiednie wykształcenie. Obecnie można uczyć się na wyższych uczelniach i uczelniach wyższych medycznych, w szkołach policealnych i na specjalnych kursach. Na pewno jest to zawód z przyszłością.

Nauczanie nowoczesnego fryzjerstwa

Niechęć do zatrudniania ludzi młodych stanowiąca obecnie globalny problem w Polsce, wynika z tego, że młodzi ludzie chociaż mają wiedzę, nie posiadają wystarczających umiejętności do wykonywania określonej pracy. Problemem jest tu brak doświadczenia zawodowego. Dla pracodawcy podstawą przy wyborze pracownika są jego kwalifikacje, czyli wiedza, umiejętności i praktyka. Jest to szczególnie istotne w sektorze usług, gdzie wzrasta popyt na wykwalifikowaną kadrę. Sektor ten zajmuje niezwykle wysoką pozycję na rynkach pracy w krajach wysokorozwiniętych, statystycznie od 70% do 84%. W Polsce obejmuje on dopiero około 45%stanowisk , z czego fryzjerstwo i kosmetyka wynoszą do 4 do 6%. Zgodnie z obecną tendencją rozwoju rynku pracy, w perspektywie najbliższych 10 lat, w sektorze usług osobistych nastąpi znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników z wykształceniem na poziomie technika usług. Ponadto moda na fryzjerstwo i kosmetykę, pogoń za innowacyjnością w przemyśle fryzjersko-kosmetycznym, wzrost świadomości klientów dzięki dostępności do informacji, przyczyniły się do konieczności podniesienia jakości edukacji zawodowej. Nauczanie w szkołach o profilu fryzjerskim i/ lub kosmetycznym może ulec zmianie z systemu kierunkowego na kwalifikacyjny. Możliwość pracy w zawodzie będzie wymagała w poszczególnych kluczowych kwalifikacjach zawodowych stosownego egzaminu potwierdzającego przygotowanie osoby do wykonywania czynności zawodowych z określonej specjalizacji.

Czy warto założyć własną restaurację

Otwarcie restauracji na własną rękę wydaje się być dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli ma się talent kucharski. Wykształcenie w tej dziedzinie też jest ważne, ale dobrego kucharza nie czyni ukończenie szkoły gastronomicznej. Trzeba na pewno liczyć się z kosztami. Potrzebne są pieniądze na inwestycję i rozwój. Czasem restauracja wymaga 1,5 roku pracy, żeby koszty zaczęły się zwracać. Często jest to parę lat. Warunkiem sukcesu jest odpowiednia jakość usług. Należy pamiętać, że nie warto oszczędzać na niczym – jak inwestujesz, to inwestuj „pełną parą”i rób to porządnie. W restauracji trzeba zadbać o wszystko. Po pierwsze – lokalizacja. wiadomo, że lokal bliżej centrów handlowych / rynków miast /, popularnych punktów w mieście będzie droższy niż położony na uboczu .Potrzebne są też pieniądze na reklamę, zazwyczaj duże sumy, środki na czynsz, obsługę, i zaopatrzenie. I tutaj także nie warto oszczędzać – wysokiej jakości produkty to podstawa, w końcu są istotą całej kuchni. Ciekawym pomysłem na założenie firmy jest hotel lub restauracja, które mogą być jednocześnie domem weselnym. Jeżeli chodzi o dania, to najlepiej skupić się na konkretnej kuchni. Również trzeba zastanowić się nad grupą docelową, czy chcemy by to były rodziny z dziećmi, osoby młode lub starsze. Tak czy inaczej własna restauracja to poważna sprawa.

This theme is designed by