Biznes w nowej odsłonie

Aktualnie na rynkach międzynarodowych trwa wielka mobilizacja i próba odpowiedzi na pytanie o idealną organizację i sposób jej zarządzania. Nie brakuje bowiem korporacji o wieloletnich doświadczeniach i miliardach w skarbcach, które nie były w stanie przetrwać kilkuletniej recesji bez wyraźnego spadku wartości i perspektywy. Nikogo dzisiaj nie dziwi więc wzmożone debatowanie nad przyszłością międzynarodowych rynków oraz chęć do natychmiastowego wyprodukowania kilku przynajmniej rozwiązań na przyszłość. Ekonomia całego świata mocno w ostatnich latach kuleje i wynika to także ze słabości organizacyjnej wielu korporacji i instytucji. Banki o zasięgu globalnym czy światowi producenci żywności muszą mierzyć się nie tylko ze zmieniającymi się warunkami wśród konsumentów, ale także zmiennymi regulacjami prawnymi i decyzjami giełdy, która czasami potrafi osłabić wielkiego potentata w ciągu kilku krótkich dni obniżając jego wartość o kilkadziesiąt procent. W ten sposób w ostatnich latach zbankrutowało wiele poważnych biznesów, więc te, które przetrwały, są pod presją i poszukują lepszych sposobów na zarządzanie. A wyzwań przed kierownictwem jest całe mnóstwo, albowiem zmienne warunki na rynku nie sprzyjają wykorzystywaniu schematów opracowanych przed dekadą. Konieczne jest stworzenie całkiem nowych procedur.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is designed by