Dobrana kadra a wyniki przedsiębiorstwa

Właściciel każdej firmy stara się tak ją prowadzić, aby osiągać jak najlepsze zyski, inwestować w nowe technologie, rozwijać firmę i zapewnić jej optymalne wykorzystanie istniejących na rynku warunków. Tym jest to cenniejsze w czasach kryzysu czy też spowolnienia gospodarczego, których jesteśmy świadkami nie tylko w Europie, ale praktycznie w większości krajach świata. W dużej mierze, a może nawet w największej dobre wyniki firmy to nie tylko sprzyjająca koniunktura na jej wyroby, ale też kadra zarówno zarządzająca firma, jak też i pracownicy na niższych stanowiskach. Wszystko musi się ze sobą znakomicie zazębiać, aby firma była w stanie rozwijać się dobrze i wciąż poprawiać swoje wyniki finansowe. Jednak kadra zarządzająca ma decydujące znaczenie w tej kwestii, bo przecież dobór odpowiednich pracowników na poszczególne stanowiska nie dokonuje się sam, lecz to właśnie menedżerowie czy dyrektorzy decydują, które osoby zatrudnić, z jakimi kwalifikacjami, z jakim doświadczeniem w danym zawodzie. Kolejny etap to odpowiednie przeszkolenie pracowników, wdrożenie ich w procedury firmy, a następnie nadzorowanie ich pracy i konsekwencja w działaniu. Ta konsekwencja polega miedzy innymi na systemie odpowiednio profilowanych zarówno zachęt do lepszego wykonywania pracy, jak i systemu kar – aczkolwiek bardziej motywująco na pracownika działa nagroda niż kara.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is designed by