Gwarancja de mninimis dla firm

Rząd przygotował projekt programu zakładającego udzielanie gwarancji de minimis firmom przy zaciąganiu kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki tego typu pomocy przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt będzie miało do niego ułatwiony dostęp. Banki chętniej zgodzą się na kredytowanie działalności poświadczone państwową gwarancją, gdyż będą miały pewność, że należność zostanie wypłacona nawet w przypadku bankructwa firmy. Gwarantem bezpieczeństwa jest Skarb Państwa. Pośredniczyć przy tego typu kredytach ma Bank Gospodarstwa Krajowego. Same kredyty będą zaciągane w komercyjnych placówkach. Tego typu gwarancja jest bardzo opłacalna dla banku, gdyż zyskuje on godnego zaufania klienta, któremu może udzielić pożyczki na dobrych zasadach. Kredyt z pomocą państwową może opiewać na kwotę do 200 000 euro. Inne zasady są w przypadku firm z branży transportu drogowego. W tym przypadku wysokość zobowiązania finansowego musi mieścić się w granicach 100 000 euro. Taka pomoc sprawia, że firma pragnąca rozwijać swoją działalność, inwestować, zatrudniać nowych pracowników, otrzymuje bezpieczną i szybką pomoc finansową w postaci kredytu udzielonego na dobrych zasadach. Jest to program opłacalny zarówno z punku widzenia średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, do których jest skierowany, jak i banków udzielających kredytów.

Both comments and pings are currently closed.
This theme is designed by